Strevsamt i opposisjon

Somme tider er det strevsamt å vere opposisjonspolitikar. I eit parti der ein er åleine representant, og der ein prøver å kare i hop eit raudgrønt samarbeid. Når ein prøver å fremje ei sak som ein meiner er til det beste for lokalsamfunnet, og ikkje vinn fram slik ein helst hadde ønska. I kommunestyret i […]

Read more "Strevsamt i opposisjon"