GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 3: LOKALDEMOKRATIET

Lokaldemokratiet er kanskje det viktigaste når det gjeld denne reforma. I kommunestyret i Askvoll i dag har vi 21 representantar. Det blir 143 innbyggjarar per folkevalde. Når kommunane blir slått saman, blir det færre folkevalde, dvs. fleire innbyggjarar per folkevald. I intensjonsavtala for HAFS er det foreslått 27 medlemmer av kommunestyret, då aukar innbyggjartalet per […]

Read more "GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 3: LOKALDEMOKRATIET"

GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 2: TENESTENE

Del 2 i glaskuleserien gjeld dei kommunale tenestene. Dette er ein del av det eg sa på debattmøte om kommunereforma tidlegare i kveld. Administrasjonen i Askvoll kommune har utgreidd alternativet med korleis vi vil klare oss dersom vi blir ståande åleine. I oppsummeringa for dei store tenesteområda helse, omsorg og oppvekst, heiter det blant anna: […]

Read more "GAUTE SI GLASKULE: KORLEIS SER FRAMTIDA UT FOR ASKVOLL KOMMUNE? DEL 2: TENESTENE"