Firda og Sanner-draumen

I leiaren 4. juni skriv Firda om HAFS og er tydeleg på at ein ønskjer å sluse desse kommunane inn i Indre Sunnfjord. Det må skje dess før, dess betre, heiter det, og politikarane vert oppmoda til å tenkje endå meir overordna. Dessverre ser det ikkje ut til at leiarskribenten klarer å løfte sitt eige […]

Read more "Firda og Sanner-draumen"